NHL mørtlens egenskaber

Co2 venlig
Formentlig den mest miljøvenlige egenskab ved at bruge NHL. Den CO2 som udledes under brændingen og produktionen, genoptages når mørtlen hærder (karboniserer).

Elasticitet / fleksibilitet

En vigtig faktor som gør dilatationsfuger unødvendige. Meget vigtigt ved facadepuds. Tillader mindre sætninger og bevægelser i byggeriet.

Diffusionsåben
St. Astier NHL mørtel er en åben og porøs mørtel som hjælper murværket med at ånde. Ingen råd og svamp. Store fordele for indeklimaet.

Saltresistent
Da der ikke forefindes tilsætningsstoffer af nogen art, (f.eks. gips el. cement) er svovlangreb og alkaliske reaktioner ikke mulige. Evt. eksisterende salte i bygningsmaterialet vil uhindret passere igennem, uden udblomstring eller krystallisering.
Meget vigtigt i kystnære områder.

Ideel trykstyrke
Modsat cement eller cementholdige blandinger opnås trykstyrken gradvist, hvilket tillader mindre bevægelser og sætninger. Udvalget af NHL med forskellige egenskaber gør, at man kan blande en mørtel med den ønskede trykstyrke, uden at tilsætte andre materialer.

Vejrbestandig
NHL mørtel bliver hurtigere modstandsdygtig over for hårdt vejrlig, sammenlignet med f.eks. kulekalksblandinger.

Modstandsdygtig overfor bakterie- / algevækst
St. Astier NHL er forholdsvis højalkalisk, hvilket forhindrer udvikling af bakterie- og algevækst.

Isolering
Pga. NHL mørtlens porøsitet og diffusionsåbenhed reduceres fugt i væggene, hvorved isoleringsniveauet forbedres markant.

Sandfarve
St. Astier NHL optager farven fra det sand eller grus det blandes med. Dette er en stor fordel f.eks. ved restaurering af gammelt murværk hvor lokalt sand med en bestemt farve oprindeligt er benyttet.

Genblanding
Alle St. Astier mørtler kan genblandes (8-24 timer) og reducerer således spild og øger arbejdshastigheden. Dette skyldes, at der hverken er tilsat cement og gips.

Genbrug
Byggematerialer, såsom mursten og blokke opmuret med NHL mørtel kan renses og genbruges.

Se vores Ophavsret og ansvarserklæring