Nordisk NHL forhandler naturlig hydraulisk kalk, kalkmørtel og kalkmaling fra Saint Astier samt kalkmørtel, kulekalk og kalkvand fra Målarkalk.