Opmuring

Naturlig hydraulisk kalkmørtel fra St. Astier er meget velegnet til opmuringsarbejde.

Modsat cement, der er et meget stærkt bindemiddel, som hærder hurtigt og hårdt og ender som en tæt masse, giver naturlig hydraulisk kalkmørtel en venligere struktur med åbne porer.

Samtidig er den mere elastisk og tillader murværket at “sætte” sig, uden der opstår revner. Nybyggeri kan opføres uden dillatationsfuger.

(Vejledningsdokument om opmuring på vej)