Pudsning af sokkel

Fra gammel tid har det været praksis at bruge kampesten – også kaldet syltsten – som fundament. Mellem syltstenene har man imuret mursten, indtil man havde en plan flade, hvorfra man kunne bygge murværket op.

Historisk kalk

Sokkelpudsen blev oprindeligt betragtet som et offerlag. Den skulle optage de salte der vandrede med fugten, så de ikke kom op i murværket.

Brugen af kalk som pudsemateriale på sokler har således været tradition gennem århundreder på grund af dens fine evne til at udlede fugt og salte.

Cement kan skabe fugtproblemer

Desværre ses det ofte, at cementmørtel bruges som pudsemateriale til gamle sokler. Det kan være problematisk, fordi cementmørtlen er for tæt og dermed tvinger fugten op i de første skifter i murværket, i stedet for at lade den passere igennem. På sigt bevirker det ophobning af fugt med frostsprængninger og fugtskader til følge.

Brug naturlig hydraulisk kalkmørtel

Naturlig hydraulisk kalkmørtel er beviseligt et af de bedste produkter til restaurering og konservering, fordi den er elastisk og følger husets sætninger og bevægelser.

Modsat cement er den porøs og dermed diffusionsåben, så fugt og salte frit kan vandre ud, uden at komme i forbindelse med murværket.

Klik og nedhent vejledningen som PDF

Klik og nedhent vejledningen som PDF