Pudsning

Pudsen er murværkets overtøj. Oprindeligt blev pudsen betragtet som et offerlag, som skulle beskytte murstenene mod det direkte vejrlig.

Gennem tiden er pudsen også blevet en æstetisk faktor, der har defineret byggeriets og husejerens status og stil. Det har givet sig udslag i mange forskellige stilarter, som man i dag har en forpligtelse til at bevare som en del af historien.

I clinch med cement

Brugen af kalk som pudsemateriale har været tradition gennem århundreder, men med cementens indtog på markedet for ca. 50 år siden, fortrængtes kalken til fordel for de billigere og massefremstillede cementprodukter.

Cement som bindemiddel har dog senere vist sig at være problematisk. Cementpudsen bliver for hård og ufleksibel, og det bevirker at den river sig løs i store flager, samtidig med at den er for tæt og dermed ophober fugt, som bevirker frostsprængninger og fugtskader.

Fortjent renæssance til kalkpuds

I dag søger man tilbage til de oprindelige materialer og metoder i erkendelsen af, at de er de bedste og mest holdbare.

Naturlig hydraulisk kalkmørtel er beviseligt et af de bedste produkter til restaurering og konservering, fordi den er porøs og dermed diffusionsåben, samtidig med at den er elastisk og følger husets sætninger og bevægelser. Modsat cement udhærder mørtlen aldrig så tæt eller stærkt, at den river sig løs eller skader bygningen.

Klik og nedhent vejledningen som PDF

Klik og nedhent vejledningen som PDF