Opmuring af skorstenspibe

Skorstenen er husets afslutning eller krone. Den bør være flot opmuret i overensstemmelse med den stilmæssige tradition, der er fremherskende i området.

Mest udsat

Intet murværk er så udsat som en skorstenspibe og derfor er det vigtigt at man vælger materialer som kan modstå den hårde påvirkning fra vejrliget. Mørtlen skal være så lidt sugende som muligt, da en gennemvåd mørtel let sprænges af frost.

Samtidig er det vigtigt at mørtlen er tilstrækkeligt elastisk, så den kan optage de spændinger der opstår som følge af kulde- og varmepåvirkninger, så der ikke dannes revner mellem fuge og sten.

Klik og nedhent vejledningen som PDF

Klik og nedhent vejledningen som PDF