Om Nordisk NHL

Nordisk NHL er importør af St. Astier kalkprodukter med eneret for Skandinavien. Siden etableringen i 2003 har Nordisk NHL specialiseret sig i de naturlige produkter fra St. Astier, og har i dag et tæt netværk af skandinaviske distributører.

Høje ambitioner

Alle kalkprodukter fra St. Astier findes i Nordisk NHLs sortiment. Men det er de færdigblandede kalkmørtler, der er kerneproduktet.

Vores udgangspunkt var at importere den absolut bedste bygningskalk i Europa og blande den med det fineste danske kvartssand. Det måtte nødvendigvis give den bedste mørtel.

Filosofien viste sig at være rigtig sund: I skrivende stund har Nordisk NHL afsat flere tusind ton kalkmørtel til vellykkede konserverings-, restaurerings- og nybygningsprojekter over hele Skandinavien – og efterspørgslen er stadigt stigende.

Nærhedsprincip

Nordisk NHL har hovedkontor i Danmark, men nærheden til kunderne er vigtig. Vores netværk af dygtige forhandlere er altid behjælpelige med kyndig rådgivning og vejledning i forbindelse med både store og små projekter.