Ophavsret & Ansvar

Al information og /eller data angående St. Astier-produkter stillet til rådighed af Nordisk NHL, enten direkte eller indirekte må kun kopieres eller overgives til tredje person, på betingelse af at materialet forbliver uændret og at ophavsretten anerkendes.

Informationer og data må under ingen omstændigheder bruges, hverken som hele eller dele deraf, på andre hjemmesider uden skriftlig tilladelse fra Nordisk NHL.

Al information og /eller data angående St. Astier-produkter stillet til rådighed af Nordisk NHL, enten direkte eller indirekte, bør betragtes som vejledende, med mindre det er en del af en specifikation, henhørende under følgende betingelser:

Hvis denne information og /eller data er en del af en arbejdsspecifikation, kan Nordisk NHL, eller en af dets udnævnte forhandlere, kun gøres ansvarlige hvis specifikationen er skriftligt godkendt af Nordisk NHL, eller en af dets udnævnte forhandlere.

Fælles ansvar vil ikke blive accepteret, medmindre både Nordisk NHL og en af dets udnævnte forhandlere i fællesskab skriftligt har godkendt specifikationen.

Informationer publiceret af Nordisk NHL, omhandlende ydelser, kemiske analyser og brugsvejledninger på St. Astier-produkter, skal kun bruges i forbindelse med disse produkter.

Ophavsret NORDISK NHL 2013.