NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5 (KKh 50/50/700)

Denne finpuds er blandet af ren NHL2 og kvartssand med en kornstørrelse på 0-0,4mm. Blandingsforholdet er 1 del kalk til 2,5 del sand. Den er velegnet til indvendig og udvendig slut-/finpuds, tyndpudsning, og vandskuring direkte på f.eks. teglsten, letbeton, etc.

Finpudsen egner sig også fortrinligt som sidste papirstynde trækning på gesimser, på fint afrettede pudsede vægge, på sokler (evt. som indfarvet) eller som sidste finish på steder, hvor man tilstræber en glat og fin overflade.

Tyndt, tyndt, tyndt
Finpudsen er beregnet som den sidste meget tynde finish, og må ikke lægges på som et decideret lag. Den er først og fremmest en porelukker, som fylder de små huller i den underliggende puds eller murværk.

Finpudsen har en god vedhæftning og er diffusionsåben, og kan med fordel lægges som bund for St. Astier kalkmaling.

Nedhent Produktark (DK)

Klik og nedhent al information om produktet som PDF

Klik og nedhent al information om produktet som PDF

Klik og nedhent deklarationsblad om produktet som PDF

Klik og nedhent deklarationsblad om produktet som PDF