NHL3,5 Pumpemørtel 0-4 mm 1:2

NHL3,5 pumpemørtel 0-4mm 1:2 anvendes til reparationsarbejde på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/¬pudset i en hydraulisk kalkmørtel.

Velegnet bl.a. til restaurering af kirker, herregårde og fredede bygninger. Velegnet til trækning af gesimser, indvendig puds, udvendig puds på facader i moderate miljøer, fugning af tegl- og natursten, samt understrygning af tegltage. Mørtlen er pumpbar og velegnet som sprøjtepuds, hvor der stilles ekstra store krav til pumpbarhed, f.eks. ved brug af ekstraordinært lange slanger (30-100 meter).

Klik og nedhent deklarationsblad om produktet som PDF

Klik og nedhent deklarationsblad om produktet som PDF