NHL5 mørtel 0-4mm 1:2 (KKh 20/80/475)

Denne mørtel er blandet af ren NHL5 og kvartssand med en kornstørrelse på 0-4mm. Blandingsforholdet er 1 del kalk til 2 dele sand.

Mørtlen bruges typisk i aggressive miljøer til f.eks. opmuring af tegl- og natursten, lægning af rygnings- og gratsten, samt tagsten på murværk og kamme.

Man kan også med fordel bruge den som læggemørtel til ind- og udvendige tegl- og naturstensgulve, sokkelpuds, opmuring af skorstene, trækning af gesimser, og ikke mindst ved pudseopgaver på udsatte facader.

Frostbestandig og holdbar
Mørtlen har en perfekt balance mellem lufthærdende og hydraulisk kalk, og er derfor meget modstandsdygtig over for frost.

Mørtlen har, også som udhærdet, et lavt sug, men er samtidig diffusionsåben, så murværket holdes tørt og frostfrit.

Nedhent Produktark (DK)

Klik og nedhent al information om produktet som PDF

Klik og nedhent al information om produktet som PDF

Klik og nedhent deklarationsblad om produktet som PDF

Klik og nedhent deklarationsblad om produktet som PDF