NHL kvalitet – Hvad får du?

Renhed
INGEN TILSÆTNING af nogen art. St. Astier NHL er et rent naturprodukt og ikke tilsat f.eks. cement, gips eller flyveaske.

Ingen behov for tilsætning
St. Astiers udvalg af naturlig hydraulisk kalk, NHL2, NHL3.5 og NHL5,  giver mulighed for at vælge den bedst egnede type til den pågældende opgave, uden at tilsætte pozzulaner, cement, kulekalk, plastificeringsmidler, etc. Tilsætning af disse kan indebære væsentlige risici, øgede omkostninger og resultater, som på kort eller lang sigt vil være usikre og derfor potentielt bekostelige.

Forenelig med de oprindelige materialer
Udvalget af NHL med forskellige egenskaber, f.eks. trykstyrke og elasticitet, sikrer foreneligheden mellem St. Astier NHL mørtel og den eksisterende mørtel, uanset dennes alder og styrke.

Indeholder fri kalk (kalciumhydroxid)
De forskellige typer NHL indeholder lufthærdende kalk, hvilket er vigtigt for mørtlens bearbejdelighed og elasticitet.

Økonomi
Den lave vægtfylde for alle NHL produkter giver mere mørtel for pengene, da den købes efter vægt, men blandes efter volumen.

Alsidighed ved brug
Opmuring, fugning, grov- og finpudsning, tyndpudsning, kalkning, trækning af gesimser og støbning med kalkbeton er alt sammen muligt med NHL produkter.