St. Astier ren og naturlig hydraulisk kalk

Ren kalk er det sundeste og mest naturlige materiale at restaurere eller vedligeholde sit gamle hus med.

St. Astier NHL bruges til fremstilling af mørtel ved at blande med sand eller grus af en passende kvalitet og grovhed. Det er vigtigt at bruge velgradueret sand, dvs. sand med en passende blanding af forskellig størrelse korn.

Hærder med både luft og vand

Overordnet skelner man mellem to typer kalk: lufthærdende kalk (hydratkalk, kulekalk, etc.), som hærder med CO2 og hydraulisk kalk, som hærder med vand.

St. Astier naturlig hydraulisk kalk (NHL) indeholder begge typer kalk og hærder derfor både med luft og vand. På den måde kombineres begge typer kalks gode egenskaber mht. vedhæftning, fugttransport og elasticitet.

NHL i alle styrker

Der findes tre typer NHL inden for EU-normen EN 459, og som eneste producent i verden producerer St. Astier alle tre typer:

NHL5 (stærkt hydraulisk)

benyttes på bygningens udsatte steder – som f.eks. skorstene, rygninger og sokler

Nedhent Produktark

NHL3.5 (moderat hydraulisk)

 velegnet til de fleste inden- og udendørs mureprojekter

Nedhent Produktark

NHL2 (svagt hydraulisk)

– benyttes indendørs eller på porøse overflader

Nedhent Produktark (DK)